Офіційні правила

участі у рекламно-маркетинговому заході «Pepsi»+ «LAY`S» Разом до фіналу!» (далі – Захід).

1. Загальні положення


1.1. Виконавцем заходу №1 є товариство з обмеженою відповідальністю «ТВІГА ГОУ», (далі – Виконавець №1), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, б.23/8, код ЄДРПОУ: 41565498.
1.2. Виконавцем заходу №2 є товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД», (далі – Виконавець №2), що знаходиться за адресою: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, б.1, Код ЄДРПОУ: 40720198.
1.3. Замовником заходу є товариство з обмеженою відповідальністю «Сандора» (далі – Замовник), що знаходиться за адресою: 57262, Україна, Миколаївська область, Вітовський район, с. Миколаївське. ЄДРПОУ 22430008.
1.4. Захід проводиться з метою популяризації продукції Замовника, що випускається під знаками для товарів та послуг «Pepsi» та «LAY`S» (далі за текстом – Продукція).
1.5. Купуючи Продукцію у період проведення Заходу, учасник Заходу не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю в Заході окрім безпосередньої ціни Продукції. Захід не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Заходу не формується з внесків учасників Заходу.


2. Учасники Заходу


2.1. В Заході можуть приймати участь громадяни України, яким на момент участі у Заході виповнилося 18 років, є учасниками програми Виконавця №2 - «Власний Рахунок» супермаркетів торгової мережі «Сільпо» та які виконали умови, необхідні для участі в Заході, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники).
2.2. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 даних Правил та належним чином виконала усі умови даних Правил.
2.3. Учасниками Заходу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:
2.3.1. особи, що не є учасниками Програми «Власний Рахунок» »;
2.3.2. особи, що є співробітники зі сторони Замовника та Виконавців Заходу
2.3.3. особи, які беруть участь у процесі реалізації Продукції.
2.4. Учасники Заходу під час участі в Заході зобов’язуються:
2.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм законодавства України;
2.4.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Заходу;
2.4.3. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Заходу;
2.4.4. зберігати оригінали фіскальних чеків Продукції, що містять спеціальний код, до моменту отримання відповідного Заохочення Заходу.


3. Тривалість Заходу та місце його проведення


3.1. Захід проводиться з 25 березня 2019 року 00 годин 01 хвилин за Київським часом до 31 травня 2019 року до 11 години 59 хвилин включно за Київським часом (не включаючи період отримання Учасниками Заходу Заохочень Заходу) (далі — період проведення Заходу). Загальний період Заходу визначається з урахуванням особливостей, передбачених п.3.2. даних Правил.
3.2. Реєстрація Учасників Заходу триває з 25 березня 2019 року 00 годин 01 хвилин за Київським часом до 31 травня 2019 року до 11 години 59 хвилин включно за Київським часом. Реєстрація учасників для участі у визначенні здобувача Заохочення № 3 Заходу закінчується до 11 годин 59 хвилин 03 травня 2019 року.
3.3. Захід проводиться в усіх супермаркетах мережі «Сільпо» згідно адресної програми Заходу, що зазначена у п. 9 цих Правил (далі - Адресна програма).


4. Фонд Заохочень Заходу


4.1. Фонд Заохочень Заходу складається з:
4.1.1. Заохочення №1 - подарунковий Сертифікат Сільпо номіналом 50 (п’ятдесят) гривень на право придбання товарів в мережі магазинів «Сільпо» - 7 700 штук;
Порядок використання подарункового сертифікату передбачений у Правилах участі в програмі «Власний Рахунок», які розміщені на сайті silpo.ua.
4.1.2. Заохочення №2 - Ігрова приставка «PlayStation» 4 Slim 1Tb - 10 штук;
4.1.3. Заохочення №3 - Головне Заохочення Заходу - 2 (два) сертифікати на подорож на фінальний матч «Ліги Чемпіонів» «UEFA» на 2 (дві) особи, який відбудеться 01 червня 2019 року на стадіоні «Ванда Метрополітано», що розташований в м. Мадрид, Іспанія.
Сертифікат включає у себе право оформити:
- переліт літаком (економ-клас) в обидві сторони;
- трансфер (аеропорт-готель-аеропорт);
- відвідування 1 (одного) Матчу;
- проживання в готелі не менше ніж 3*;
- податки та збори.
4.2. Загальна кількість Заохочень складає зазначену в п.4.1. даних Правил кількість на весь період проведення Заходу.
4.3. Відповідальність за нарахування та сплату податків, пов’язаних з врученням Заохочень №2 та №3, що зазначені в п.4.1.2. та 4.1.3. даних Правил, несе Виконавець №1.
4.4. Зовнішній вигляд, різновид, тип/вид та характеристики (розмір, колір, об’єм, і інші характеристики) Заохочення визначаються на розсуд Виконавця/Замовника та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.
4.5. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.
4.6. Замовник/Виконавець Заходу та інші залучені ними треті особи не несуть жодної відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Учасниками Заходу після їх одержання, за неможливість Учасниками Заходу скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень. За якість та характеристики Заохочень Заходу відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/продукції.
4.7. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Заходу, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання ними всіх вимог, передбачених цими Правилами.
4.8. Замовник Заходу має право розпоряджатися не витребуваними Заохоченнями на власний розсуд.
4.9. Замовник/Виконавець мають право:
- відмовити в участі в Заході особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Заході, зазначені в цих Правилах;
- відмовити у видачі Заохочення Учаснику Заходу, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Заохочення згідно з цими Правилами.
4.10. Якщо будь-який Учасник Заходу, який має право на отримання відповідного Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Замовника та/або Виконавця (в тому числі у випадку відсутності (вичерпання) відповідного Заохочення) не має можливості отримати таке Заохочення, такий Учасник Заходу не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Замовника та/або Виконавця.
4.11. Замовник/Виконавець Заходу не несуть відповідальність щодо будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Заходу і прав на одержання Заохочень Заходу. Замовник/Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
4.12. Замовник/Виконавець та/або залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Заходу, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця та/або залучених ним третіх осіб обставини.
4.13. Замовник/Виконавець не відповідають за будь-які витрати Учасників Заходу, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень.
4.14. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Заході звільняє Замовника Заходу та/або Виконавця Заходу від обов’язку вручити Заохочення Заходу і такий Учасник Заходу втрачає право на отримання Заохочення Заходу.


5. Умови участі в Заході


5.1. Для участі в Заході Учаснику та отримання Заохочення №1 необхідно в період проведення Заходу здійснити з використанням картки (або брелока) або мобільного додатку програми «Власний Рахунок» покупку як мінімум 1 (одного) напою «Pepsi» (в асортименті) або 1 (однієї) упаковки чипсів «LAY`S» (в асортименті) в магазинах «Сільпо» згідно з Адресною програмою Заходу одним чеком.
5.2. Для участі в Заході Учаснику та отримання Заохочення № 1 та №2 та Заохочення №3 (п.4.1.1., 4.1.2. та 4.1.3. даних Правил) необхідно в період проведення Заходу здійснити з використанням картки (або брелока) або мобільного додатку програми «Власний Рахунок» покупку як мінімум 1 (одного) напою «Pepsi» ( в асортименті) та 1 (однієї) упаковки чипсів «LAY`S» (в асортименті) в магазинах «Сільпо» згідно з Адресною програмою Заходу одним чеком.
5.2. Реєстрація участі в Заході відбувається автоматично на касі будь-якого супермаркету «Сільпо» згідно з адресною програмою Заходу вказаної у п. 9 цих Правил та фіксується у фіскальному чеку за умови виконання вимог п. 5.1. та п.5.2. даних Правил.


6. Визначення та інформування Переможців Заходу


6.1. Кожний 20-й учасник Заходу, що зареєстрований базою учасників Програми Виконавця №2 - «Власний Рахунок» супермаркетів торгової мережі «Сільпо», як учасник Заходу здобуває право на отримання Заохочення № 1. Порядок використання Заохочення № 1- подарункового сертифікату передбачений у Правилах участі в програмі «Власний Рахунок», які розміщені на сайті silpo.ua.
6.2. Визначення Переможців Заходу відбуватиметься з використанням спеціального обладнання (комп'ютера) Виконавця Заходу із встановленою спеціальною комп'ютерною програмою, робота якої заснована на принципі випадкової вибірки 1 (одного) унікального коду учасника, якій буде співпадати з унікальним номером учасника програми «Власний Рахунок» серед усіх учасників, що придбали акційну продукцію протягом періоду, що зазначений у п. 3.1. У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп'ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку осіб, які здійснюють контроль за проведенням Заходу.
6.3. Визначення Переможців Заходу, що здобули право на отримання Заохочення №1 відбувається щодня, протягом усього строку проведення Заходу (п. 3.1 Правил), методом випадкової комп’ютерної вибірки за допомогою спеціального обладнання та спеціальної комп'ютерної програми. В кожному розіграші визначається по 100 переможців.
6.4. Визначення учасників Заходу, що здобувають право на отримання Заохочення №2 - ігрової приставки «PlayStation» 4 Slim 1Tb відбувається Виконавцем №2 серед усіх зареєстрованих учасників Заходу щоп’ятниці протягом строку проведення Заходу, а саме: 29 березня 2019 року, 05 квітня 2019 року, 12 квітня 2019 року, 19 квітня 2019 року, 26 квітня 2019 року, 03 травня 2019 року, 10 травня 2019 року, 17 травня 2019 року, 24 травня 2019 року, 31 травня 2019 року після 12 годин за Київським часом шляхом випадкового комп’ютерного відбору.
6.5. Визначення учасників Заходу, що здобудуть право на отримання Заохочення №3 - відбудеться Виконавцем №2 03 травня 2019 року шляхом випадкового комп’ютерного відбору серед учасників Заходу, що зареєструвалися в базі учасників Заходу до 11 годин 59 хвилин 03 травня 2019 року. Визначення відбудеться після 12 годин 00 хвилин 03 травня 2019 року.
6.6. Інформування учасників Заходу, що здобули право на отримання Заохочення №2 та Заохочення №3 Заходу про здобуте ними право на отримання заохочень відбувається за контактними номерами телефонів, які були вказані при реєстрації у програмі «Власний Рахунок», Виконавцем №2 в день проведення розіграшу (п.6.3.та 6.4. цих Правил.) та за допомогою каналу підтверджених повідомлень «Viber». Під час інформування учасника Заходу про здобуття ним права на отримання Заохочення №2 та Заохочення №3.
6.7. Повідомлення надсилається електронним листом на адресу, повідомлену Учасником Заходу.


7. Порядок отримання Заохочень Заходу


7.1 Учасники Заходу, які одержали право на отримання Заохочення №1 автоматично отримають та інформуються щодо виграшу на касі під час здійснення покупки акційної продукції, шляхом отримання паперової Спеціальної пропозиції. Порядок використання Спеціальних пропозицій передбачений у Правилах участі в програмі «Власний Рахунок», які розміщені на сайті silpo.ua.
7.2 Вручення Заохочень Заходу допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Заходу з якихось причин не може отримати Заохочення особисто, такий Переможець Заходу не має права передати/поступитися своїм правом на отримання Заохочення будь-якій третій особі.
7.3. Учасник, який став власником Заохочення №2 Заходу, а саме ігрової приставки «PlayStation» отримує Заохочення шляхом доставки кур’єрською службою компанії «Нова Пошта» на адресу зазначену учасником Заходу, під час комунікації з представником Виконавця Заходу.
7.4. Переможець протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про право на отримання Заохочення №3 Заходу, повинен надіслати на адресу, зазначену у повідомленні Виконавця, копії таких документів: копію свого паспорта (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з реєстрацією (пропискою), копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера, а також копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого закінчується не раніше 01 червня 2020 року, а також персональні дані супроводжуючої особи, в тому числі копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
7.5. Вручення Заохочення №3 відбувається після підписання з Виконавцем або особою, ним уповноваженою, відповідного договору, який обумовлюватиме строки та умови отримання Заохочення №3, та за умови пред’явлення учасником Заходу оригіналів чинного паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та чинного паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого закінчується не раніше 01 червня 2020 року.
7.6. У випадку не підписання Учасником Заходу відповідного договору (п. 7.5.) цих Правил, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про здобуття права на Головне заохочення Заходу, Учасник Заходу позбавляється права на отримання Головного заохочення Заходу.
7.7. Неможливість зв’язатися з Учасником Заходу за зазначеними учасником даними та/або якщо учасник Заходу не з’явився у вказаний Виконавцем Заходу час у вказаному місці, та/або невиконання ним умов та вимог цих Правил, та/або не підписання договору, зазначеного в п. 7.5. офіційних Правил та\або ненадання чи несвоєчасне надання необхідних для отримання Заохочення Заходу документів, позбавляє такого Учасника права на отримання головного заохочення Заходу.
7.8. У разі неотримання від Переможця документів згідно з п. 7.4. цих Правил у належний строк, буде вважатись, що Переможець відмовився від Заохочення Заходу. В такому випадку Заохочення Заходу використовується Виконавцем на власний розсуд.
7.9. Заохочення Заходу може бути отримане учасниками Заходу тільки на умовах цих Правил.
7.10. Учасник Заходу має право відмовитись від заохочення, подавши письмову заяву Замовникові/Виконавцеві.
7.11. Оподаткування вартості Заохочення №2 та Заохочення №3 Заходу провадиться відповідно до законодавства України. Виконавець Заходу провадить нарахування та сплату податку з доходів фізичних осіб учасника Заходу, який отримав Заохочення №2 та Заохочення №3 Заходу. В подальшому Замовник/Виконавець Заходу не несе відповідальності стосовно зобов’язань учасників Заходу, що отримали Заохочення №2 та Заохочення №3 Заходу, щодо сплати податку з доходів фізичних осіб.
7.12. Учасник, який став власником Заохочення №3 Заходу - сертифікату на подорож на фінальний матч «Ліги Чемпіонів» на двох за результатами розіграшу, має право на свій власний розсуд обрати супроводжуючу особу, з якою він бажає відвідати фінальний матч «Ліги Чемпіонів»» UEFA». Особа, що супроводжує отримувача Заохочення Заходу, має бути громадянином України, якій на момент участі у Заході виповнилося 18 років, дієздатна та проживає на території України.
7.13. Всі витрати, пов’язані з поїздкою до м. Києва, а також усі інші витрати Учасника, який став власником сертифікату на подорож на фінальний матч «Ліги Чемпіонів» на двох та його супроводжуючої особи, здійснюються таким Учасником та супроводжуючою особою самостійно та не відшкодовуються Замовником/ Виконавцем Заходу.
7.14. Поїздка на двох призначаються виключно для Учасника, який став власником сертифікату на подорож на фінальний матч «Ліги Чемпіонів» на двох за результатами розіграшу, і не можуть бути передані будь-якій третій особі.
7.15. Учасник Заходу, який здобув право на отримання Заохочення №3 Заходу - сертифікату на подорож на фінальний матч «Ліги Чемпіонів» на двох за результатами розіграшу, на дату здобуття права на отримання Поїдки на двох зобов’язаний мати чинний біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або чинну візу, яка дозволяє перебування на території країн шенгенської угоди.


8. Інші положення


8.1. Замовник/Виконавець Заходу не несуть відповідальності за несвоєчасну участь в Заході, згідно Правил, що трапилась не з вини Замовника/Виконавця.
8.2. Будь-який Учасник Заходу вправі відмовитися від отримання відповідного Заохочення, шляхом повідомлення Виконавця під час участі в Заході.
8.3. Замовник/Виконавець Заходу не несуть жодної відповідальності за:
8.3.1. неотримання будь-яким з Учасників Заходу з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов'язків Учасниками Заходу, передбачених цими Правилами, або через настання обставин непереборної сили (форс-мажор);
8.3.2. неознайомлення Учасників з даними Правилами;
8.3.3. неознайомлення Учасників з фондом Заохочень Заходу і умовами їх отримання;
8.3.4. невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання Учасниками Заходу обов'язків, передбачених цими Правилами;
8.3.5. неотримання Учасниками Заохочень Заходу Переможцем Заходу, що сталося не з вини Замовника/Виконавця;
8.3.6. неправомірну реалізацію Заохочень Заходу;
8.3.7. за наслідки неправомірної реалізації Заохочень Заходу.
8.4. Заохочення Заходу, які залишилися не витребуваними у зв'язку з тим, що Учасник Заходу не виконав умови цих Правил, використаються на розсуд Замовника /Виконавця Заходу.
8.5. Правилами Заходу не передбачено зберігання не витребуваних Заохочень Заходу.
8.6. Участь в Заході автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Заходу з даними Правилами. Порушення Учасником Заходу цих Правил або відмова Учасника Заходу від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Заході та отримання Заохочення Заходу, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Заходу будь-якої компенсації.
8.7. Приймаючи участь в Заході, Учасники Заходу надають свою згоду на:
а) на обробку в маркетингових цілях його(її) персональних даних. Володільцем персональних даних Учасників Заходу є Виконавець Заходу. Беручи участь в Заході, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він проінформований про свої права визначені законодавством, зокрема: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Учасник Заходу проінформований, що його персональні дані можуть передаватись Виконавцю Заходу з метою контролю за виконанням Заходу.
б) використання такої інформації Замовнику/Виконавцеві з метою проведення Заходу відповідно до законодавства України. Копії документів, наданих Замовнику/Виконавцеві, не підлягають поверненню Учасникам Заходу.
8.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником.
8.9. Учасники Заходу, що здобули право на отримання будь-якого із Заохочень Заходу, не можуть передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.
8.10. Будь-яке із Заохочень Заходу може бути отриманий Учасником Заходу, що здобув право на отримання такого Заохочення, тільки за умови виконання всіх, без виключення, вимог цих Правил.
8.11. Цей Захід дійсний лише для роздрібних покупців.
8.12. Цей Захід є неперсоніфікованою рекламною акцією (під час її проведення не проводиться збір персональних даних та відбувається неперсоніфіковане розповсюдження Заохочень).
8.13. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником/Виконавцем протягом всього строку проведення Заходу. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Замовником/Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.


9. Адресна програма Заходу

Мережа

Місто

Адреса

1

«Сільпо»

Бахмут

вул. Торгова, 1

2

«Сільпо»

Бердянськ

вул. Софіївська, 40

3

«Сільпо»

Бердянськ

вул. Консульська, 75з

4

«Сільпо»

Бердянськ

вул. Свободи, 27в

5

«Сільпо»

Бердянськ

просп. Східний, 220

6

«Сільпо»

Біла Церква

шосе Сквирське, 230

7

«Сільпо»

Біла Церква

вул. Героїв Небесної Сотні, 2а

8

«Сільпо»

Бориспіль

вул. Київський шлях, 76

9

«Сільпо»

Бровари

вул. Київська, 241

10

«Сільпо»

Васильків

вул. Соборна, 64/1

11

«Сільпо»

Вінниця

вул. 600-річчя, 17

12

«Сільпо»

Вінниця

вул. Зодчих, 2

13

«Сільпо»

Вінниця

вул. Келецька, 105

14

«Сільпо»

Вінниця

вул. Оводова Миколи, 51

15

«Сільпо»

Вінниця

пл. Гагаріна, 2

16

«Сільпо»

Дніпро

б-р Слави, 5

17

«Сільпо»

Дніпро

вул. Вокзальна, 13

18

«Сільпо»

Дніпро

вул. Європейська, 18а

19

«Сільпо»

Дніпро

вул. Новокримська, 3а

20

«Сільпо»

Дніпро

вул. Пастера, 6а

21

«Сільпо»

Дніпро

вул. Юрія Кондратюка, 4

22

«Сільпо»

Дніпро

пров. Крушельницької, 6а

23

«Сільпо»

Дніпро

просп. Гагаріна, 3

24

«Сільпо»

Дніпро

просп. Дмитра Яворницького, 105

25

«Сільпо»

Дніпро

просп. Слобожанський, 31д

26

«Сільпо»

Дніпро

просп. Слобожанський, 76-78

27

«Сільпо»

Дніпрорудне

вул. Героїв Праці, 11

28

«Сільпо»

Дрогобич

вул. Володимира Великого, 7

29

«Сільпо»

Дружківка

вул. Соборна, 32а

30

«Сільпо»

Енергодар

вул. Українська, 27а

31

«Сільпо»

Енергодар

просп. Будівельників, 45

32

«Сільпо»

Житомир

пл. Житній Ринок, 1

33

«Сільпо»

Запоріжжя

просп. Соборний, 147

34

«Сільпо»

Запоріжжя

просп. Соборний, 171

35

«Сільпо»

Запоріжжя

б-р Вінтера, 30

36

«Сільпо»

Запоріжжя

вул. Бородінська, 20б

37

«Сільпо»

Запоріжжя

вул. Фортечна, 6

38

«Сільпо»

Запоріжжя

вул. Задніпровська, 9

39

«Сільпо»

Запоріжжя

вул. Іванова, 1а

40

«Сільпо»

Запоріжжя

вул. Новокузнецька, 41

41

«Сільпо»

Запоріжжя

вул. Перемоги, 64

42

«Сільпо»

Запоріжжя

вул. Руставі, 1г

43

«Сільпо»

Запоріжжя

вул. Ситова, 4

44

«Сільпо»

Запоріжжя

вул. Чарівна, 155б

45

«Сільпо»

Запоріжжя

вул. Чарівна, 74

46

«Сільпо»

Запоріжжя

просп. Металургів, 8

47

«Сільпо»

Запоріжжя

просп. Радянський, 13

48

«Сільпо»

Запоріжжя

шосе Хортицьке, 30а

49

«Сільпо»

Івано-Франківськ

б-р Північний ім. Пушкіна, 2а

50

«Сільпо»

Івано-Франківськ

вул. Гетьмана Мазепи, 168а

51

«Сільпо»

Івано-Франківськ

вул. Дністровська, 3

52

«Сільпо»

Кам’янець-Подільський

шосе Нігинське, 41/1

53

«Сільпо»

Київ

вул. Берковецька, 6д

54

«Сільпо»

Київ

вул. Булгакова, 11а

55

«Сільпо»

Київ

вул. Вербицького, 1

56

«Сільпо»

Київ

вул. Данила Щербаківського, 56/7

57

«Сільпо»

Київ

вул. Драгомирова Михайла, 16

58

«Сільпо»

Київ

вул. Євгена Коновальця, 26а

59

«Сільпо»

Київ

вул. Омеляновича-Павленка, 4

60

«Сільпо»

Київ

вул. Якутська, 8

61

«Сільпо»

Київ

вул. Ярослава Івашкевича, 6-8а

62

«Сільпо»

Київ

пл. Спортивна, 1а

63

«Сільпо»

Київ

просп. Героїв Сталінграда, 8а

64

«Сільпо»

Київ

просп. Правди, 58

65

«Сільпо»

Київ

б-р Дарницький, 8а

66

«Сільпо»

Київ

б-р Кольцова, 14м

67

«Сільпо»

Київ

б-р Чоколівський, 28/1

68

«Сільпо»

Київ

б-р Чоколівський, 6

69

«Сільпо»

Київ

вул. Академіка Філатова, 7

70

«Сільпо»

Київ

вул. Бережанська, 22

71

«Сільпо»

Київ

вул. Білоруська, 2

72

«Сільпо»

Київ

вул. Борщагівська, 154а

73

«Сільпо»

Київ

вул. Гната Юри, 20

74

«Сільпо»

Київ

вул. Дорогожицька, 2

75

«Сільпо»

Київ

вул. Западинська, 15

76

«Сільпо»

Київ

вул. Здолбунівська, 4

77

«Сільпо»

Київ

вул. Казимира Малевича, 107

78

«Сільпо»

Київ

вул. Лаврухіна, 4

79

«Сільпо»

Київ

вул. Маршала Конєва, 7

80

«Сільпо»

Київ

вул. Маршала Малиновського, 34

81

«Сільпо»

Київ

вул. Маршала Малиновського, 5

82

«Сільпо»

Київ

вул. Миколи Закревського, 61/2

83

«Сільпо»

Київ

вул. Милославська, 10а

84

«Сільпо»

Київ

вул. Олександра Архипенка, 6

85

«Сільпо»

Київ

вул. Олександра Мишуги, 4

86

«Сільпо»

Київ

вул. Оленівська, 3

87

«Сільпо»

Київ

вул. Олеся Гончара, 96

88

«Сільпо»

Київ

вул. Петра Калнишевського, 2

89

«Сільпо»

Київ

вул. Петра Сагайдачного, 41

90

«Сільпо»

Київ

вул. Північна, 6в

91

«Сільпо»

Київ

вул. Підлісна, 1

92

«Сільпо»

Київ

вул. Полярна, 20д

93

«Сільпо»

Київ

вул. Райдужна, 8

94

«Сільпо»

Київ

вул. Січових Стрільців, 37/41

95

«Сільпо»

Київ

вул. Скляренка, 17

96

«Сільпо»

Київ

вул. Срібнокільська, 3

97

«Сільпо»

Київ

вул. Сулеймана Стальського, 22/10

98

«Сільпо»

Київ

вул. Теодора Драйзера, 8

99

«Сільпо»

Київ

вул. Чорнобильська, 3

100

«Сільпо»

Київ

вул. Шептицького, 4а

101

«Сільпо»

Київ

наб. Дніпровська, 33

102

«Сільпо»

Київ

наб. Русанівська, 10

103

«Сільпо»

Київ

пров. Карельський, 3

104

«Сільпо»

Київ

просп. Володимира Маяковського, 43/2

105

«Сільпо»

Київ

просп. Володимира Маяковського, 75/2

106

«Сільпо»

Київ

просп. Героїв Сталінграда, 27б

107

«Сільпо»

Київ

просп. Героїв Сталінграда, 46

108

«Сільпо»

Київ

просп. Лісовий, 39

109

«Сільпо»

Київ

просп. Оболонський, 36б

110

«Сільпо»

Київ

просп. Павла Тичини, 1в

111

«Сільпо»

Київ

просп. Перемоги, 26б

112

«Сільпо»

Київ

просп. Перемоги, 47

113

«Сільпо»

Київ

просп. Перемоги, 87

114

«Сільпо»

Київ

просп. Петра Григоренка, 23

115

«Сільпо»

Київ

просп. Порика, 5а

116

«Сільпо»

Київ

просп. Правди, 66

117

«Сільпо»

Київ

шосе Мінське, 4а

118

«Сільпо»

Київ

шосе Харківське, 144б

119

«Сільпо»

Київ

шосе Харківське, 168

120

«Сільпо»

Київ

шосе Харківське, 21

121

«Сільпо»

Коростень

вул. Героїв Чернобиля, 11

122

«Сільпо»

Костопіль

вул. Грушевського, 29

123

«Сільпо»

Краматорськ

б-р Краматорський, 18

124

«Сільпо»

Краматорськ

вул. Маяковського, 1м

125

«Сільпо»

Кременчук

вул. Халаменюка, 7

126

«Сільпо»

Кривий Ріг

б-р Вечірній, 33

127

«Сільпо»

Кривий Ріг

вул. Героїв АТО, 30а

128

«Сільпо»

Кривий Ріг

вул. Лермонтова, 37

129

«Сільпо»

Кривий Ріг

пл. Визволення, 1к

130

«Сільпо»

Кропивницький

вул. Велика Перспективна, 53

131

«Сільпо»

Лисичанськ

просп. Перемоги, 86

132

«Сільпо»

Лозова

Мікрорайон 5, буд. 1

133

«Сільпо»

Луцьк

вул. Кравчука, 23

134

«Сільпо»

Луцьк

просп. Волі, 1

135

«Сільпо»

Луцьк

просп. Президента Грушевського, 2

136

«Сільпо»

Львів

вул. Кульпарківська, 226а

137

«Сільпо»

Львів

вул. Богдана Хмельницького, 214

138

«Сільпо»

Львів

вул. Гетьмана Мазепи, 11

139

«Сільпо»

Львів

вул. Городоцька, 179

140

«Сільпо»

Львів

вул. Івана Виговського, 100

141

«Сільпо»

Львів

вул. Наукова, 35а

142

«Сільпо»

Львів

вул. Під Дубом, 7б

143

«Сільпо»

Львів

вул. Шевченка, 358а

144

«Сільпо»

Львів

вул. Широка, 87

145

«Сільпо»

Львів

просп. Червоної Калини, 62

146

«Сільпо»

Маріуполь

б-р Шевченка, 54

147

«Сільпо»

Маріуполь

вул. Київська, 27/1

148

«Сільпо»

Маріуполь

просп. Миру, 149

149

«Сільпо»

Маріуполь

просп. Металургів, 112

150

«Сільпо»

Маріуполь

просп. Перемоги, 21

151

«Сільпо»

Мелітополь

вул. Інтеркультурна, 79

152

«Сільпо»

Мелітополь

просп. 50-річчя Перемоги, 18

153

«Сільпо»

Мелітополь

просп. Хмельницького, 17

154

«Сільпо»

Миколаїв

вул. Чкалова, 82

155

«Сільпо»

Миколаїв

просп. Героїв України, 9р

156

«Сільпо»

Миколаїв

просп. Центральний, 98

157

«Сільпо»

Миргород

вул. Гоголя, 98/6

158

«Сільпо»

Мукачево

вул. Івана Федорова, 6

159

«Сільпо»

Ніжин

вул. Незалежності, 36/1

160

«Сільпо»

Овідіополь

вул. Шевченка, 228

161

«Сільпо»

Одеса

вул. Генуезька, 5

162

«Сільпо»

Одеса

вул. Катерининська, 27/1

163

«Сільпо»

Одеса

вул. Героїв Крут, 17/1

164

«Сільпо»

Одеса

б-р Французький, 16

165

«Сільпо»

Одеса

вул. Академіка Вільямса, 75

166

«Сільпо»

Одеса

вул. Академіка Корольова, 44

167

«Сільпо»

Одеса

вул. Академіка Філатова, 1

168

«Сільпо»

Одеса

вул. Генерала Бочарова, 13а

169

«Сільпо»

Одеса

вул. Генерала Бочарова, 44

170

«Сільпо»

Одеса

вул. Генерала Петрова, 51

171

«Сільпо»

Одеса

вул. Героїв Оборони Одеси, 98б

172

«Сільпо»

Одеса

вул. Довженка, 4

173

«Сільпо»

Одеса

вул. Кримська, 71

174

«Сільпо»

Одеса

вул. Маршала Малиновського, 33

175

«Сільпо»

Одеса

вул. Семена Палія, 72

176

«Сільпо»

Одеса

вул. Семена Палія, 93а

177

«Сільпо»

Одеса

вул. Черняховського, 1

178

«Сільпо»

Одеса

дорога Фонтанська, 39

179

«Сільпо»

Одеса

Люстдорфська дорога, 54

180

«Сільпо»

Одеса

просп. Небесної Сотні, 14

181

«Сільпо»

Одеса

просп. Небесної Сотні, 2

182

«Сільпо»

Одеса

просп. Небесної Сотні, 5а

183

«Сільпо»

Остер

вул. Богдана Хмельницького, 54

184

«Сільпо»

Павлоград

вул. Горького, 166

185

«Сільпо»

Полтава

вул. Зіньківська, 6/1а

186

«Сільпо»

Полтава

просп. Миру, 30а

187

«Сільпо»

Радомишль

вул. Велика Житомирська, 1/2

188

«Сільпо»

Рівне

вул. Гагаріна, 16

189

«Сільпо»

Рівне

вул. Київська, 69

190

«Сільпо»

Самбір

вул. Валова, 24/1

191

«Сільпо»

Сєвєродонецьк

просп. Гвардійський, 46

192

«Сільпо»

Сєвєродонецьк

просп. Космонавтів, 28

193

«Сільпо»

Славутич

пл. Привокзальна, 5

194

«Сільпо»

Стрий

вул. Богдана Хмельницького, 16

195

«Сільпо»

Суми

вул. Харківська, 2/2

196

«Сільпо»

Суми

просп. Михайла Лушпи, 4/1

197

«Сільпо»

Теплодар

вул. Піонерна, 1

198

«Сільпо»

Тернопіль

б-р Симона Петлюри, 2б

199

«Сільпо»

Тернопіль

вул. 15-го Квітня, 5а

200

«Сільпо»

Тернопіль

вул. Анатолія Живова, 15а

201

«Сільпо»

Тернопіль

вул. Максима Кривоноса, 2б

202

«Сільпо»

Тернопіль

вул. Текстильна, 28 ч

203

«Сільпо»

Ужгород

вул. Генерала Свободи, 9б

204

«Сільпо»

Ужгород

вул. Минайська, 16

205

«Сільпо»

Ужгород

вул. Швабська, 3

206

«Сільпо»

Фастів

вул. Івана Ступака, 4

207

«Сільпо»

Харків

вул. Академіка Павлова, 44б

208

«Сільпо»

Харків

вул. Гвардійців Широнінців, 42

209

«Сільпо»

Харків

вул. Героїв праці, 15

210

«Сільпо»

Харків

вул. Краснодарська, 181а

211

«Сільпо»

Харків

вул. Отакара Яроша, 18д

212

«Сільпо»

Харків

просп. Людвіга Свободи, 30

213

«Сільпо»

Харків

просп. Московський, 206/1

214

«Сільпо»

Харків

просп. Московський, 256

215

«Сільпо»

Харків

просп. Перемоги, 62

216

«Сільпо»

Харків

просп. Тракторобудівників, 108

217

«Сільпо»

Харків

просп. Тракторобудівників, 59/56

218

«Сільпо»

Херсон

вул. Залаегерсег, 18

219

«Сільпо»

Херсон

просп. Будівельників, 27а

220

«Сільпо»

Херсон

просп. Ушакова, 49

221

«Сільпо»

Хмельницький

вул. Степана Бандери, 2а

222

«Сільпо»

Хмельницький

вул. Шевченка, 34

223

«Сільпо»

Хмельницький

шосе Старокостянтинівське, 6

224

«Сільпо»

Хмільник

просп. Свободи, 3

225

«Сільпо»

Черкаси

б-р Шевченка, 207

226

«Сільпо»

Черкаси

б-р Шевченка, 208/1

227

«Сільпо»

Чернівці

вул. Героїв Майдану, 71

228

«Сільпо»

Чернівці

вул. Головна, 265а

229

«Сільпо»

Чернігів

вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 1

230

«Сільпо»

Чернігів

вул. Музична, 1

231

«Сільпо»

Чернігів

вул. Захисників України, 9

232

«Сільпо»

Южноукраїнськ

просп. Незалежності, 35

233

«Сільпо»

Фастів

вул. Соборна, 42

234

«Сільпо»

Харків

просп. Гагаріна, 167/1

235

«Сільпо»

Софіївська Борщагівка

вул. Соборна, 140а

236

«Сільпо»

Київ

просп. Оболонський, 19

237

«Сільпо»

Вишгород

вул. Набережна, 11

238

«Сільпо»

Полтава

вул. Мазепи Івана, 45/4